top of page

PRIVACYBELEID

Dit is het privacybeleid van Capiche (hierna te noemen "Capiche", "wij", "ons" of "onze"), een bedrijf gevestigd op Zirkoon, 23, 2719 VH Zoetermeer. Capiche is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73390305. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij informatie met betrekking tot onze website verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.www.capichecaps.com (de "Dienst"). Deze gegevens verzamelen wij wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde wetgeving en de overige vigerende privacywetgeving.

 

Door de Dienst te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst ("Gebruikers").

 

Welke soorten informatie verzamelen we?

 

Informatie die u verstrekt

Wij verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

  1. Uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Capiche-account;

  2. Profielinformatie die u verstrekt voor uw gebruikersprofiel;

  3. Communicatie tussen u en Capiche (we kunnen u bijvoorbeeld servicegerelateerde e-mails sturen);

Logbestandinformatie

Wij verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Dienst bezoekt. Deze logbestandsinformatie kan informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht en andere statistieken.

Analysediensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

We gebruiken analysetools van derden om ons te helpen het verkeer en de gebruikstrends voor de Dienst te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Service wordt verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de Service. De tools maken gebruik van ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw loginformatie en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. Wij verzamelen en gebruiken deze analytische informatie samen met analytische informatie van andere Gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele Gebruiker te identificeren. Met betrekking tot Google Analytics: hoewel Google Analytics een permanente cookie in uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. De mogelijkheid van Google om de door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij volgend bezoek herkent door cookies uit te schakelen.

Remarketing

Capiche maakt gebruik van remarketingdiensten om op websites van derden voor u te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

 

We gebruiken alle informatie die we hebben om ons te helpen onze Services te leveren en te ondersteunen. Hier is hoe:

  1. gegevens onthouden zodat u deze tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Dienst bezoekt, niet opnieuw hoeft in te voeren;

  2. het leveren, verbeteren, testen en monitoren van de effectiviteit van onze Service;

  3. Om u te helpen efficiënt toegang te krijgen tot uw gegevens nadat u zich heeft aangemeld;

  4. meet statistieken zoals totaal aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen;

  5. technologische problemen diagnosticeren of oplossen;

  6. nieuwe producten en functies ontwikkelen en testen; En

Communicatie

We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door op de afmeldlink te klikken.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

 

Wij zullen uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden buiten Capiche.

 

Verandering van controle

Als we een deel of het geheel van Capiche of onze activa verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld tijdens een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kan uw via de Dienst verzamelde informatie tot de verkochte of overgedragen artikelen. De koper of verkrijger zal de toezeggingen moeten nakomen die wij in dit Privacybeleid hebben gedaan.

Juridische verzoeken en het voorkomen van schade

We kunnen uw gegevens raadplegen, bewaren en delen als reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons daartoe verplicht. We kunnen ook informatie raadplegen, bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die wij over u ontvangen, kan voor een langere periode worden geopend, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een juridisch verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoeken naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

   

Veiligheid en beveiliging

 

Capiche heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We gebruiken veiligheidsmaatregelen om de via de Dienst verzamelde informatie veilig te houden en ondernemen stappen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang tot uw account verlenen. Capiche kan echter niet de veiligheid garanderen van de informatie die u naar Capiche verzendt, noch garanderen dat informatie op de Dienst niet toegankelijk, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd wordt. Wij verzoeken u uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens, en voor het controleren van de toegang tot e-mails tussen u en Capiche. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Internationale overdracht

 

Uw informatie kan worden overgedragen naar en bewaard op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de informatie naar Nederland overbrengen. Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

 

Bewaartermijn

 

Conform de wet bewaart Capiche gegevens niet langer dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Inspectie en correctie

 

Als u wilt weten welke gegevens Capiche van u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt aanpassen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, kunt u contact opnemen met Capiche.

 

Applicaties, websites en diensten van derden

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door applicaties, websites of diensten die zijn gelinkt naar of van onze Service, inclusief de informatie of inhoud die deze bevat. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze Dienst naar een andere applicatie, website of dienst te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of diensten van derden. Uw browsen en interactie op een applicatie, website of dienst van een derde partij, inclusief degene die een link hebben naar onze Diensten, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij.

 

Privacy van kinderen

 

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar ("Kinderen"). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

 

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid van de dienst, stuur dan een e-mail naar angelo@capichecaps.com.

 
bottom of page